Menu Close

Katedra přírodovědných oborů (KPO) je katedrou Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Lidé na KPO se zabývají výzkumem a výukou v následujících oblastech: matematika, fyzika, optika, biomechanika a analýza pohybu člověka, biologie, molekulární biologie, biofotonika, laserové aplikace v biomedicíně, fyzika pevných látek v biomedicíně, nanotechnologie v biomedicíně, pokročilé zpracování biomedicínských signálů, asistivní technologie a virtuální realita aplikovaná na biomedicínské úkoly. Výzkum v těchto oblastech probíhá v několika spolupracujících výzkumných skupinách a týmech.

Katedra pravidelně pořádá semináře. Nejbližší seminář s tématem Zraková dráha a její vztah k oční patologii přednáší doc. Lešták dne 17. 2 .2022.

Katedra přírodovědných oborů se podílí na výuce v několika bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Katedra garantuje bakalářský studijní obor Optika a optometrie, specializace, Asistivní technologie a Nanotechnologie v navazujícím magisterském studijním programu Biomedicínská a klinická informatika a doktorský studijní program Asistivní technologie.

Zájemci o studium

KPO je garantujícím pracovištěm bakalářského zdravotnického nelékařského studijního oboru Optika a optometrie a podílí se i na výuce v magisterském oboru Biomedicínská a klinická informatika. Zájemci o doktorské studium se mohou hlásit do studijní programu Asistivní technologie.

Optika a optometrie (Bc.)

Rádi komunikujete s lidmi a je Vám blízká i technika? Chtěli byste práci, která není monotónní? Baví Vás pomáhat ostatním? Pak by Vás mohlo zajímat studium oboru Optika a optometrie.

 • Optometrie je perspektivní obor a po optometristech vysoká poptávka: populace stárne, a mladí lidé mají stále vyšší nároky na zrak.
 • Optometristům dává jejich práce smysl, protože okamžité vidí, jak jich odborný zásah zlepšil život klienta.
 • Často je možné zvolit si práci na plný nebo na částečný úvazek a kombinovat tak kariéru s osobními zájmy. Jako absolvent máte navíc dobrou příležitost k podnikání, protože máte znalosti pro založení k vlastní provozovny oční optiky.

Biomedicínská a klinická informatika (Ing.)

Je pro Vás důležité vidět reálný přínos Vaší práce? Chcete se podílet na vývoji rychle se rozvíjejícím oboru? Pak právě pro Vás je studium oboru Biomedicínská a klinická informatika.

 • Bioinformatici jsou velmi žádaní v akademické půdě, ve výzkumu a průmyslu, protože jen málo lidí má vzdělání a dovednosti k obsazení dostupných pozic.
 • Metody používané bioinformatice jsou uplatnitelné v mnoha oblastech lékařských a biologických věd.
 • Specializace, kterou získáte během studia rozšiřuje Vaše možnosti uplatnění. Můžete si zvolit specializaci na Softwarové technologie, Asistivní technologie a Nanotechnologie.

Asistivní technologie (Ph.D.)

Bavilo by Vás vymýšlet technické řešení které budou mít okamžitý vliv na kvalitu života? Zajímala by Vás pracovat na pomezí technických a humanitních oborů? Pokud ano, přihlašte do programu Asistivní technologie.

 • Asistivní technologie jsou nástroje, zařízení, software nebo systémy které pomáhají jedinců, se speciálními potřebami, a tím zlepšují kvalitu jejich života, a zvýšují jejich uplatnění na trhu práce. Asistivní technologie často využívají moderní technologie jako jsou senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie.
 • Doktorandi jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci, získávají schopnosti vést menší výzkumné týmy a řešit vlastní výzkumné projekty.

Projekty a spolupráce

Projekty

Další…

Spolupráce

KPO spolupracuje se špičkovými pracovišti v České republice i v zahraničí. Mezi naše spolupracovníky patří

 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i (dr. Vincent Mortet, Andrew Taylor)
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,  v.v.i (dr. Petr Cígler)
 • Fyziologický ústav AV ČR,  v.v.i
 • Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy (doc. Karolína Pecková)

Akce a konference

KPO tradičně pořádá konferenci Instruments and Methods for Biology and Medicine určenou pro magisterské a doktorské studenty. Účastníci představí svůj výzkum přístrojového vybavení a metod v biologii a medicíně v angličtině. Součástí konference jsou zvané přednášky odborníků v oblasti biomedicínského inženýrství. Tyto a další akcem na jejíž organizci se katedra podílí jsou uvedeny níže.

Semináře katedry

18.11.2021

Tenké vrstvy pro lékařské aplikace vytvářené metodou pulsní laserové depozice

Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.

25.11.2021

Mikroskopické invazivní experimentální techniky na tkáňových kulturách

prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D

2.12.2021

Světlem aktivované nanomateriály

Ing. Roman Chaloupka, Ph.D. (LAM-X a.s.)

16.12.2021

Název přednášky bude upřesněn

doc. MUDr. Jan Lešták, CSc.

13.1.2022

Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Proběhlé konfererence

Instruments and Methods for Biology and Medicine
Faculty of Biomedical Engineering 2021

Czech Technical University in Prague
Kladno, Czech Republic, 17. června 2021

imbm.fbmi.cvut.cz

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo2021_web.png.
Diplomka ve třech minutách

Online

zatriminuty.cz


Instruments and Methods for Biology and Medicine
Faculty of Biomedical Engineering 2020

Czech Technical University in Prague
Kladno, Czech Republic, 8. října 2020

zpráva z konference

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo2021_web.png.


Popularizace biologie v roce 2019

Pořádané akce mimo vysokoškolskou výuku našich studentů v roce 2019

zpráva


Publikace

Lidé…

Hejda, J.; Volf, P.; Mejstřík, J.; Hýbl, J.; Tvrzník, A.; Gerych, D.; Michálek, T.; Oberman, Č. et al. Design of device for measuring the load of cross-country ski poles. XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. September 2019. paper


Hejda, J.; Volf, P.; Bačíková, M.; Bar, N.; Oberman, Č.; Rusnáková, K.; Braunová, M.; Kutílek, P. Design of a hybrid portable system for measuring the position of the spine, pelvis and center of gravity of the body. XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. September 2019. paper


Kutílek, P.; Bancud, K.; Volf, P.; Hýbl, J.; Hejda, J.; Vítečková, S.; Křivánek, V.; Doskočil, R. Anatomic adaptability of wearable elbow brace for rehabilitation applications. Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Cham: Springer International Publishing. September 2019. paper


Kutílek, P.; Volf, P.; Sedova, K.; Hejda, J.; Křivánek, V.; Stehlík, M.; Rusnáková, K.; Kozlová, S. et al. Heart rate variability during fighter pilot training. Proceedings of 2019 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Univerzita Obrany. May 2019. paper


Volf, P.; Kutílek, P.; Hejda, J.; Černý, R.; Milerská, I.; Hána, K. Methods evaluating upper arm and forearm movement during a quiet stance. Lékař a technika – Clinician and Technology. January 2019. paper


Další…