Menu Close

Laboratoř Smart home

Společná laboratoř Fakulty biomedicínského inženýrství a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Asistivní technologie jsou nástroje, zařízení, software nebo systémy s cílem posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami, a tím jim usnadnit každodenní život a zlepšit kvalitu jejich života, samostatnost i zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. Asistivní technologie často využívají moderní technologie jako jsou senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie.

Laboratoř je určena k vývoji, výzkumu a výuce v oblasti asistivních technologií a navazujících témat, jako jsou komunikace, bezpečnost, ambient assisted living (AAL) a robotika pro asistivní technologie. Laboratoř poskytuje prostředí a vybavení pro řešení projektů v širokém interdisciplinárním spektru. Je vybavena nejrůznějšími technickými řešeními z oblastí asistivních technologií, telemedicíny, asistovaného bydlení a domácí automatizace. 

Laboratoř je určena k vývoji, výzkumu a výuce v oblasti asistivních technologií a navazujících témat, jako jsou komunikace, bezpečnost, ambient assisted living (AAL) a robotika pro asistivní technologie. Laboratoř poskytuje prostředí a vybavení pro řešení projektů v širokém interdisciplinárním spektru. Je vybavena nejrůznějšími technickými řešeními z oblastí asistivních technologií, telemedicíny, asistovaného bydlení a domácí automatizace. 

K dispozici je výzkumníkům a studentům široké přístrojové vybavení: infrastruktura a senzory pro Internet věcí, inteligentní zásuvky, drátové a bezdrátové komunikace s aktuálními standardy, vývojové kity pro návrh a experimentování s asistivními technologiemi na bázi Arduino a Raspberry Pi, mobilní roboty, výpočetní technika, senzorové systémy pro monitorování prostředí a interakci člověka s prostředím, obleček stárnutí, virtuální realita, systém pro sledování očních pohybů (eye-tracking), systém pro analýzu pohybu, humanoidní robot.

Nachází se v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 2.NP.

Výuka a studentské práce

Výuka

Laboratoř využívají studenti oboru doktorského studijního programu Asistivní technologie. Doktorské studium probíhá ve spolupráci pracovišť Fakulty biomedicínského inženýrství a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Témata studentských prací

Pokud máte zájem o téma bakalářské, diplomové nebo doktroské práce, kontaktujte doc. Lenka Lhotskou (lenka.lhotska@cvut.cz). Příklady témat jsou uvedeny níže:

  • Ambientní sensory a nositelná elektronika jako nástroje v asistivních technologiích
  • Metody pro tvorbu komplexního zdravotního záznamu
  • Principy Health technology assessment (HTA) pro asistivní technologie
  • Znalostní systém pro podporu domácí péče
  • Využití netradičních postupů a nových technologií v neurorehabilitaci
  • Využití virtuální reality pro rehabilitaci

Kontakty

umístění laboratoře

CIIRK ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 2.NP.

vedoucí laboratoře

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

telefon

+420 224 354 199

email

Lenka.Lhotska@cvut.cz