Menu Close

Výukové laboratoře pro biologii

Živá příroda nás fascinuje od nepaměti. Množství biologických pozorování, experimentů a objevů se podstatně zvětšilo po sestrojení mikroskopu. Biolog tak má před sebou široké pole působnosti, od buněk a jednobuněčných organismů, přes mnohobuněčné organismy až po člověka. Biologie a biologické disciplíny v rámci studia patří u studentů k oblíbeným předmětům. Poznatky z biologie můžeme využít celý život a jsou pro nás velmi důležité, seznamují nás i s vlastním fungováním. Co se naučíme v biologii, využijeme při studiu dalších biomedicínských předmětů, ve vědeckém výzkumu a v běžné praxi.

Laboratoř biologie

Laboratoř biologie je výuková a vědecko-výzkumná laboratoř zaměřená na výuku mikrobiologie v předmětech (Genetika a molekulární biologie, Mikrobiologie a imunologie) bakalářského studijního programu Optika a optometrie.

V laboratoři se studenti učí aseptické práci v mikrobiologii, provádět jednoduché mikrobiologické experimenty a vyhodnocovat je. Znalosti práce v laboratoři jsou velmi důležité pro vlastní odbornou práci. Mnoho bakalářských prací s mikrobiologickou problematikou byla zpracována v této laboratoři. Laboratoř slouží i jako zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost v obecné mikrobiologii a zajišťuje zázemí studentům pro řešení semestrálních projektů, ročníkových, bakalářských a diplomových prací. Laboratoř má základní vybavení pro aseptickou práci, laminární box, autokláv, sušárnu a inkubátor, mrazák a trans iluminátor.

Laboratoř také využívají posluchači Univerzity třetího věku na FBMI při výuce mikrobiologických předmětů v rámci a je využívaná i pro popularizaci výuky biologických předmětů na základních a středních školách, se kterou máme rozsáhlé zkušenosti.

Kontakty

umístění laboratoře

místnosti B-221 a B-222, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

telefon

+420 224 358 496

email

veronika.vymetalova@fbmi.cvut.cz

Laboratoř mikroskopických praktik

Laboratoř mikroskopických praktik je výuková laboratoř zaměřená na výuku biologie a biologických předmětů (Genetika a molekulární biologie, Mikrobiologie a imunologie). V Biologii se studenti učí základy buněčné biologie, mikrobiologie, genetiky, molekulární biologie, s rekombinantní DNA a geneticky modifikovanými organismy, tkáňovými kulturami. V dalším studiu pak studenti programu Optika a optometrie seznamují s genetikou, molekulární biologií, mikrobiologií a imunologií, které jsou pro studenty důležité pro budoucí praxi. V laboratoři pozorují biologické objekty, provádějí a vyhodnocují jednoduché experimenty. Znalosti práce v laboratoři jsou velmi důležité pro vlastní odbornou práci studentů při zpracování bakalářské, magisterské či doktorské práce.

Další výuková a popularizační činnost v laboratoři

Mimo vysokoškolskou výuku v laboratoři popularizujeme výuku biologie na základních a středních školách a v rámci Univerzity třetího věku (již od roku 2006). Aktuální nabídku kurzů Univerzity třetího věku najdete na webových stránkách: czv.cvut.cz. Spolupracovali jsem na projektu Technikou do nitra člověka určeného pro zlepšení technického vzdělávání již na mateřských školách a spolu s mateřskou a základní školou Lvíčata jsme pro děti připravili praktickou výuku v laboratořích. Každoročně se účastníme Dětské Univerzity ČVUT.

Vybavení laboratoře

Laboratoř má vybavení pro mikroskopování v procházejícím světle pro 10 dvojic studentů. Demonstrační snímací mikroskop OLYMPUS s technikami procházejícího světla, temným polem a fázovým kontrastem, s kamerou a počítačem slouží pro názorné ukázky mikroskopických preparátů v průběhu výuky. Pro přípravu a zpracování vzorků je dále vybavena přesnými vahami Ohaus, minicentrifugou, vortexem, laboratorní míchačkou apod.

Vyučované předměty

Laboratoř zajišťuje zázemí studentům v rámci řešení semestrálních projektů bakalářských a diplomových prací, kterých z pomocí laboratoře vzniklo přes 20. V laboratoři jsou vyučovány předměty Biologie, Genetika a molekulární genetika a Mikrobiologie a imunologie. Laboratoře (dnes 223 a 222) sloužily od doby vzniku k vlastnímu řešení. Pro výuku praktických cvičení z biologie používáme vlastní skripta: V. Vymětalová: Biologie pro biomedicínské inženýrství – Laboratorní cvičení, skripta ČVUT, 2. vydání 2016.

Kontakt

umístění laboratoře

místnost B-223, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

telefon

+420 224 358 496

email

veronika.vymetalova@fbmi.cvut.cz