Menu Close

Výukové laboratoře pro chemii

Praxe v chemické laboratoři má při výuce chemie nezastupitelnou roli. Studenti, kteří se účastní dobře navržených laboratorních cvičení se učí řešit praktické problémy, získávají kritického myšlení a seznamují se s pravidly užívání laboratorního vybavením a chemikálií. Praktické zkušeností z laboratoře studenty motivují k dalšímu vzdělávání a zvládnutí teorie.  

Laboratoř molekulární biologie a imunologie

Molekulárně biologická vyšetření jsou důležitou součástí moderní diagnostiky a léčby. Studenti se v laboratoři molekulární biologie a imunologie mohou poznat a zvládnout základní techniky molekulární biologie, jako je izolace DNA, používání restrikčních enzymů pro forenzní analýzu, metodu fingerprintingu – metodu genetické daktyloskopie, stanovení genotypu pomocí genetických markerů (konkrétně STR markerů). DNA izolují z vlastní sliznice pro stanovení svého Rh faktoru za použití specifických primerů a z myší tkáně pomocí proteinu K. Tuto DNA používají pro genotypizaci pomocí STR markerů.

Laboratoř díky svému vybavení může kromě výuky sloužit i jako odborná laboratoř pro výzkumné projekty v rámci plnění bakalářských a diplomových prací a pro studenty doktorandského studia.

Vybavení laboratoře

Laboratoř je pro tyto pokusy vybavena následujícími přístroji: PCR dekontaminační box pro sterilní práci, PCR termocykler pro amplifikaci vzorků DNA metodou polymerázové řetězové reakce (PCR), zařízení pro gelovou elektroforézu pro separaci jednotlivých fragmentů DNA, transluminátor a detekční aparát pro vizualizaci a detekci získaných výsledků. Laboratoř je vybavena i dalšími přístroji nutnými pro práci v molekulárně biologické a imunochemické laboratoři jako inkubátor, vodní lázeň s třepačkou, pH metr, analytické váhy, stolní centrifuga, vortex , automatické pipety, odparka a refraktometr.

Pro výuku imunochemie je laboratoř díle vybavena ELISA readrem a tak si zde studenti mohou vyzkoušet řadu imunologických metod, jako je určování protilátek a antigenů metodou enzymové imunoanalýzy ELISA, imunochromatografii, precipitaci v gelu apod.

V laboratoři se též nachází biochemický analyzátor Abacus pro měření biochemických parametrů krevních vzorků.

Vyučované předměty

Laboratoř je určena pro výuku předmětů Molekulární biologie a Základy imunologie a imunochemie pro studenty oboru Zdravotní laborant a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství oboru Přístroje a metody pro biomedicínu.

umístění laboratoře

místnost B-224, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

RNDr. Taťána Jarošíková CSc.

telefon

+420 224 355 054

email

tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz