Menu Close

Instruments and Methods for Biology and Medicine 2020

Studentská konference pořádaná Katedrou přírodovědných oborů FBMI ČVUT v Kladně dne 8. října 2020

Dne 8.října 2020 se v sálech FBMI ČVUT konal jubilejní 10. ročník studentské mezinárodní konference Instruments and Methods for Biology and Medicine (IMBM). Konference byla určena pro studenty magisterských oborů a studenty doktorandského studia, jejichž diplomové a výzkumné projekty byly zaměřeny na oblasti: Biophysical Methods and Imaging, Advanced Methods for Biomedicine a Data analysing and Processing.

Cílem konference bylo poskytnout studentům možnost vyzkoušet si své prezentační dovednosti před účastníky konference pod kritickým dohledem profesorů a docentů naší katedry. Z tohoto důvodu jsme nevolili způsob online konference, i když tak byla organizována většina mezinárodních konferencí u nás i ve světě v této epidemiologicky náročné době, ale konference proběhla podobně jako výuka na naší univerzitě hybridní formou. Byli jsme limitováni počtem osob v sále, proto všichni aktivní účastníci konference byli rozděleni do dvou přednáškových sálů, které byly propojeny přes systém MS Teams a přes tento systém byli připojeni i zvaní řečníci a všichni zájemci nejen z naší fakulty, kteří se tak účastnili konference online. Hodnotící komise pracovala v letošním roce ve složení prof. Blanka Brůnová, prof. Miroslava Vrbová, odborný garant konference, doc. Marie Pospíšilová a páni docenti Ján Lešták a doc. Vlastimil Fiedler, který participoval online z Brown University, USA a Ing. Otáhal Martin  Ph.D. Nejlepší příspěvky byly komisí vyhodnoceny a oceněny.

Konference se zúčastnilo kontaktně 28 účastníků a on line bylo připojeno přes systém Teams 48 účastníků. Významným „obohacením“ konference byly dvě zvané přednášky prof. Ing. Homoly, DrSc., který je excelentní fyzik a v současnosti 3. nejvíce citovaný autor u nás. Uváděl dopolední sekci svým vystoupením na téma Optical biosensor and medical application. Odpolední sekci uvedla Ing. Vladimíra Petráková, PhD. přednáškou Plasmon Enhanced Fluorophores for Superresolution Microscopy.

Chtěla bych velmi poděkovat svým kolegům z organizačního teamu, kteří participovali na přípravě a úspěšném provedení konference i sborníku příspěvků.

  • Prof. Ing. Vrbová Miroslava, CSc. – vědecký garant konference
  • Doc. Ing. Pospíšilová Marie, CSc. – odborné posouzení příspěvků
  • Mgr. Široká Romana, PhD. – organizovala vydání sborníku pací
  • Ing. Hana Kalábová – připravila Book of Abstract a vedla webové stránky konference
  • Ing. Ida Skopalová – participovala na propagaci
  • Ing. Tomáš Parkman, který úspěšně koordinoval kontaktní a online průběh konference

Velký dík patří také všem studentům účastníkům konference, za jejich aktivní účast i přípravu příspěvků do sborníku. Konference byla podpořena grantem ČVUT – SVK 48/20/ F7.

Taťána Jarošíková  

vedoucí organizátor konference

Galerie