Menu Close

Popularizační aktivity v oblasti biologie

Živá příroda fascinuje obyčejné lidi, odborníky, lékaře a vědce již od nepaměti. Množství biologických pozorování, experimentů a objevů se podstatně zvětšilo po sestrojení mikroskopu a s rozvojem mikroskopování. Biolog má před sebou nekonečné pole působnosti, od buněk a jednobuněčných organismů, přes složité mnohobuněčné organismy a až po člověka. A i pokud jsou to malé formy života, okem neviditelné, zaujmou svojí stavbou, strukturou, barvou nebo třeba funkcí. To je tajemný mikrosvět, který nás obklopuje, někdy nám i škodí, ale bez něj nemůžeme žít. Genetická informace a její předávání po generace, to, že se podobáme svým rodičům nebo se od nich lišíme a mnoho dalšího.

Biologie a biologické disciplíny v rámci studia patří většinou u studentů k oblíbeným předmětům. Poznatky z biologie můžeme využít celý život a jsou pro nás velmi důležité, seznamují nás i s vlastním fungováním. Co se naučíme v biologii, využijeme při studiu dalších biomedicínských předmětů, ve vědeckém výzkumu a v běžné praxi.

Pořádané akce mimo vysokoškolskou výuku našich studentů v roce 2019:

Pokud Vás tato oblast zajímá a baví, můžete se i Vy domluvit na exkurzi, návštěvě či spolupráci v našich laboratořích biologie na FBMI ČVUT.

Kontakt: Mgr. Veronika Vymětalová, PhD., vymetver@fbmi.cvut.cz