Menu Close

Projekty

Seznam projektů

Cílem projektu bude získání poznatků potřebných pro návrh standardů pro zlepšení kvality života seniorů využitím nových poznatků a nástrojů pro provádění vzdáleného monitoringu klienta/seniora. Zvláštní pozornost bude zaměřena zejména na charakteristiky chování seniorů a možnosti určení rizikových situací detekující změnu stavu klienta. Nové nástroje budou kromě neformálních pečujících také napojené na místní terénní služby, aby bylo zajištěno, že bude případný rizikový stav a potřeba seniora adekvátně řešena. Nová metodika a nástroj pomůže zlepšit způsob poskytování péče seniorům (pečující budou mít snadný přehled o jeho stavu) a umožní prodloužit dobu, po kterou mohou zůstat doma. Řešení i aplikace bude vytvořena na základě identifikace potřeb seniorů, pečujících a sociálních služeb.
Cílem projektu je vytvořit software situován v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie, která se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeebacku. tato klíčová biologická zpětná vazba v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav člověka a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.
Výzkum zpětného rázu osobních střelných zbraní a vývoj automatického příložného zařízení pro věrnou simulaci zpětného rázu pro osobní střelné zbraně. Zařízení bude nový unikátní elektromechanický přístroj určený pro upevnění na skutečné střelné zbraně a jejich makety, které jsou například součástí trenažérů střelby, kterým dodá reálný zpětný ráz při výstřelu z makety zbraně. Výzkum se orientuje na vývoj generátoru zpětného rázu se schopnostmi: 1) měření vnějšího zpětného rázu (střelná zbraň) a tvorba matematického modelu pohybu 2) generování zpětného rázu podle modelu 3) automatická regulace zpětného rázu do požadované charakteristiky Systém a SW budou tvořit unikátní nástroj, který uživateli poskytne informace o věrnosti realizovaného zpětného rázu a jeho vlivu na střelbu.

Ten stejný seznam projektů

Cílem projektu bude získání poznatků potřebných pro návrh standardů pro zlepšení kvality života seniorů využitím nových poznatků a nástrojů pro provádění vzdáleného monitoringu klienta/seniora. Zvláštní pozornost bude zaměřena zejména na charakteristiky chování seniorů a možnosti určení rizikových situací detekující změnu stavu klienta. Nové nástroje budou kromě neformálních pečujících také napojené na místní terénní služby, aby bylo zajištěno, že bude případný rizikový stav a potřeba seniora adekvátně řešena. Nová metodika a nástroj pomůže zlepšit způsob poskytování péče seniorům (pečující budou mít snadný přehled o jeho stavu) a umožní prodloužit dobu, po kterou mohou zůstat doma. Řešení i aplikace bude vytvořena na základě identifikace potřeb seniorů, pečujících a sociálních služeb.
Cílem projektu je vytvořit software situován v komplexním prostředí virtuálního velkoměsta pro účely expoziční terapie, která se bude soustředit zejména na sociální fobie, agorafobie a specifické fobie vázané na situace typické pro prostředí města (prostředky veřejné dopravy včetně metra a letecké dopravy, výtahy a jiné omezené prostory, výškové budovy a nemocniční prostředí). Výsledný terapeutický software bude obohacen o funkci biofeebacku. tato klíčová biologická zpětná vazba v podobě záznamu srdeční činnosti a dechu účinně napomáhá v procesu expoziční terapie díky možnosti automaticky reagovat na aktuální stav člověka a zvyšovat náročnost zobrazované stresové situace jenom při dosažení klidového stavu na stávající podmínky.
Výzkum zpětného rázu osobních střelných zbraní a vývoj automatického příložného zařízení pro věrnou simulaci zpětného rázu pro osobní střelné zbraně. Zařízení bude nový unikátní elektromechanický přístroj určený pro upevnění na skutečné střelné zbraně a jejich makety, které jsou například součástí trenažérů střelby, kterým dodá reálný zpětný ráz při výstřelu z makety zbraně. Výzkum se orientuje na vývoj generátoru zpětného rázu se schopnostmi: 1) měření vnějšího zpětného rázu (střelná zbraň) a tvorba matematického modelu pohybu 2) generování zpětného rázu podle modelu 3) automatická regulace zpětného rázu do požadované charakteristiky Systém a SW budou tvořit unikátní nástroj, který uživateli poskytne informace o věrnosti realizovaného zpětného rázu a jeho vlivu na střelbu.