Menu Close

Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Název projektu: Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Partner: Vzdělávací a inovační institut, z.s.

Termín realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2022

Popis projektu:

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS učitele (vhodné i pro studenty VŠ – budoucí pedagogické pracovníky) a multidisciplinární pomůcky.

Hlavní cíle:

1) U cílové skupiny dětí a žáků rozvoj kompetencí v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivity zaměřené na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci (poskytování zpětné vazby, aktivní naslouchání i debatování). U cílové skupiny dojde ke zlepšení kompetencí demokratické kultury a rovněž bude podpořena studijní úspěšnost cílové skupiny v těchto oblastech.

2) U cílové skupiny učitelů      rozvoj kompetencí pro rozvoj demokratické kultury ve třídě, konkrétně aktivity zaměřené na řešení konfliktů/kontroverzních témat, práce se skupinovou dynamikou apod. Dojde ke zvýšení kvalifikace pedagogů pro výuku demokratické kultury a současně k podpoře škol k zavedení demokratické kultury do výuky.

Dílčí cíle:

1. Tvorba nových programů

2. Tvorba metodických materiálů pro práci s digitálními vzdělávacími zdroji

3. Provedení hodnocení

4. Ověření programů v praxi