Menu Close

Servisní laboratoře

Pracoviště pro podporu činnosti vědecko-výzkumných laboratoří  

Laboratoř biovzorků

Servisní laboratoř má vše potřebné vybavení pro přípravu a kultivaci vzorků s bakteriemi buňkami, tkáněmi a dalšími biovzorky, které jsou dále využívány v dalších experimentech. Laboratoř je vybavena i mrazákem na – 80°C, který umožňuje uchovávat buněčné kultury zmražené po delší čas.   

Vybavení laboratoře

  • Vysokorychlostní centrifuga Sigma 3-30KS
  • Přesné laboratorní váhy Denver instruments SI-403
  • Laminární box Aura Vertical
  • CO2 inkubátor
  • Autokláv pro sterilizaci Micro 8
  • Invertovaný trinokulární mikroskop
  • Termostat, Sonikátor, Centrifuga
  • Perfuzní pumpa

Kontakt

umístění laboratoře

místnost As-117, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.

telefon

+420 737 107 731

email

vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz

Laboratoř FTIR a RTA

Laboratoř poskytuje pokročilé vybavení pro studium vlastností připravených materiálů. V laboratoři je k dispozici fourierovský infračerveným spektrometrem Nicolet 6700) kterým lze snadno provádět rutinní experimenty i pokročilý výzkum. Spektroskop je primárně používán pro chemickou analýzu složení připravovaných vrstev a materiálů. Přístroj pro metodu rychlého světelného žíhání Rapid Thermal Annealing) RTA Solaris 75 je určen pro modifikaci (rekrystalizaci) připravených vrstev.

Vybavení laboratoře

  • Fourierovský infračerveným spektrometrem (FT-IR Nicolet 6700)
  • Přístroj pro RTA (Rapid Thermal Annealing) Solaris 75

Kontakt

umístění laboratoře

místnost As-117, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Ing. Petr Písařík, Ph.D.

telefon

+420 224 358 798

email

petr.pisarik@fbmi.cvut.cz