Menu Close

Optika a optometrie

Bakalářský studijní obor na Fakultě biomedícnského inženýrsví ČVUT

Rádi komunikujete s lidmi a je Vám blízká i technika? Preferujete práci, která není monotónní, kde žádný den není stejný? Lákalo by vás založit si vlastní provozovnu optiky nebo pracovat na oční klinice? Baví Vás pomáhat ostatním? Pak by Vás mohlo zajímat studium obory Optika a optometrie na FBMI ČVUT.

Když si zvolíte kariéru optometristy, budete nelékařský zdravotnický odborník, který pomáhá lidem, aby viděli lépe. Vědomosti a zkušenosti, které získáte během studia Vám umožní každodenně zlepšovat kvalitu života klientů. Optometristé bývají technicky zdatní lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem. Během tříletého studia získáte znalosti z přírodních věd a lékařských předmětů s důrazem lidské oko. Ty Vám budou sloužit jako základ pro pochopení principů optiky, optometrie, oftalmologie a porozumění přístrojové technice. Seznámíte se i s principy podnikání, vedení optické provozovny a zorientujete se v relevantních ekonomických a právních předpisech. Během studia také absolvujete odbornou praxi v provozovnách oční optiky a zdravotnických zařízeních.

Jako absolventi budete schopni samostatně vyšetřovat zrak a stanovit typ refrakční vady oka jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Pomůžete klientům předpisem vhodné korekce odstranit potíže které je trápí (dvojité vidění, světloplachost, migrény, bolesti hlavy) vzniklé skrytým šilháním.  Budete umět klientovi doporučit vhodné brýle, kontaktní čočky nebo další korekční pomůcky a poradíte, jak o ně pečovat a hravě zvládnete pracovat s moderními oftalmologickými přístroji. Naši absolventi se uplatňují nejen v optikách, ale i ve výrobě brýlových a kontaktních čoček, u výrobců brýlových obrub, na očních klinikách a u firem, jež se zabývají oftalmologickou přístrojovou technikou.

Líbila se mi kombinace oboru, který zasahuje do zdravotnictví, do techniky i do podnikání, a ve kterém můžu pomáhat lidem. Navíc je to flexibilní obor, kde se nesedí 10 hodin za počítačem, a vzhledem k tomu, že každý člověk je individuální tak to není to stereotypní práce.

Tereza H. – absolventka oboru Optika a optometrie

Proč studovat obor Optika optometrie?

Vidění je jedním z našich nejdůležitějších smyslů. Jako optometrista, budete mít potenciál téměř okamžitě změnit kvalitu zraku a tím kvalitu života klienta. Optometrista je vysoce kvalifikovaný odborník, který provádí komplexní vyšetření očí z hlediska zrakových funkcí, předepisuje brýle a kontaktní čočky, je schopen rozpoznat nemoci oka. Předepsáním vhodné optické pomůcky nebo rozpoznáním patologie oka a odesláním k oftalmologovi je schopen klientovi výrazně pomoci. Optometristé jsou dnes velmi žádaní a poptávka stále vzrůstá. Změny v životním stylu a stárnutí populace zvyšuje potřebu péče o oči a zraku. Nárůst počtu refrakčních očních operací, jako je LASIK navíc znamená, že je potřeba více specialistů na oční péči před a po operaci.

Kariéra v optometrii

 • Optometrie je perspektivní obor. Populace stárne, a mladí lidé mají vyšší nároky na zrak než dříve. Celosvětově je po optometristech vysoká poptávka.
 • Optometristům dává jejich práce smysl, protože okamžité vidí, jak jich odborný zásah zlepšil život klienta.
 • Klienti obvykle chodí k optometristovi rádi a komunikují s ním přátelsky.
 • Často je možné vybrat si, zda pracovat na plný nebo na částečný úvazek a kombinovat tak kariéru s rodinnou nebo osobními zájmy.
 • Existují různé kariérní cesty – lze pracovat na klinice, soukromé provozovně, otevřít si vlastní provozovnu, je možné se v optometrii dál vzdělávat (existují magisterské a doktorské programy). Absolvování oboru Optika a optometrie umožňuje pracovat i při výrobě brýlových či kontaktních čoček, brýlových obrub nebo ve firmách zabývající se relevantní přístrojovou technikou. V oblasti optometrie probíhá i akademický výzkum.
 • Ať se po studiu rozhodnete žít kdekoliv, je velká šance že najdete zaměstnání v blízkosti domova, protože provozovny oční optiky jsou i v malých městech.
 • Jako absolvent máte dobrou příležitost k podnikání, protože máte dostatečné znalosti pro založení k vlastní provozovny oční optiky

Vidíte se jako optometrista?

Optika a optometrie je obor vhodný pro lidi, kteří rádi pomáhají lidem a nebojí se vědy a techniky. Nebojte se, pokud vás matematika na střední škole nebavila. Během studia Optiky a optometrie jsou potřebné odborné předměty vysvětlované v kontextu oboru a díky tomu se lépe chápou. Pokud si nejste jisti, zda je studium tohoto oboru pro Vás, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Máte výborné komunikační dovednosti? Baví Vás pracovat s lidmi?
 • Neděsí vás matematika, fyzika, chemie a biologie?
 • Jste metodičtí a pečliví?
 • Rozumíte si s technikou? Budete schopni učit se používat nové typy přístrojů?
 • Popsali byste se jako manuálně zruční a precizní?
 • Jste obchodně zdatní? Působíte na lidi důvěryhodně a přesvědčivě?
 • Jste kreativní a máte estetické cítění? Dokážete si představit, že budete vybírat tvar a barvu brýlí, tak aby se hodily k obličeji a oblečení klienta?

Co se naučíte?

V bakalářském studiu Optiky a optometrie získáte silný teoretický základ znalosti z přírodních věd – matematiky, fyziky, chemie a biologie. Tyto teoretické znalosti Vám umožní pochopit problematiku v navazujících odborných předmětech. V lékařsky zaměřených předmětech se budete zabývat anatomií, fyziologií, histologií a patologií s důrazem na lidské oko. Tyto předměty jsou důležité pro pochopení procesu vidění a utvoření si vzájemných souvislostí.

Důležitou součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na optiku, optometrii, oftalmologii, ve kterých se naučíte teoreticky i prakticky zvládnout vyšetření refrakce a spolupráce očí a předpis i vyrobit optické pomůcky.

Obtížné pro mě byly v počátku studia odborné předměty z optiky, ve kterých měli naopak výhodu spolužáci, kteří přicházeli z odborně zaměřených středních škol. Naopak nejsnazší pro mě byly obecnější předměty, jako matematika a fyzika, které mě na střední škole vždy bavily. I přesto se ale rozdíly mezi námi vyrovnaly a v polovině druhého ročníku jsme už všichni byli na stejné úrovni.

Vojtěch B. – absolvent oboru Optika a optometrie

Během studia se seznámíte i s principy podnikání, vedení optické provozovny, právními i ekonomickými předpisy, ve kterých se musí umět běžně orientovat.

Řadu věcí se nejlépe naučíte tím, že si je zkusíte. Součástí studia jsou proto odborné praxe, na kterých získáte praktické dovednosti a profesní návyky a zároveň si zkusíte jaké to je pracovat v týmu. Na praxích si také vyzkoušíte pracovat s moderní přístrojovou technikou a nejmodernějšími softwary, zhotovovat optické pomůcky, vyšetřovat refrakční a binokulární stav oka, seznámíte se s klinickým prostředím oftalmologických pracovišť.

Aktivně spolupracujeme se zahraničními univerzitami. V případě zájmu můžete strávit semestr na univerzitě v Řecku, Itálii, Německu, nebo si vyzkoušet prezentovat výsledky Vaší práce před odborníky na mezinárodní konferenci.

Podmínky pro přijetí najde zde. Pokud Vás zajímá, jaké předměty projdete během studia a co je jejich obsahem, podívejte se sem. Podrobné infomace o oboru najdete zde.